italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Formální, velmi zdvořilé
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Formální, zdvořilé
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Formální, přímé
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Formální, přímé
Ödenecek toplam miktar ...
Il totale dovuto è...
Formální, přímé
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Formální, velmi zdvořilé
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Formální, zdvořilé
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Formální, zdvořilé
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Formální, zdvořilé
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Formální, přímé
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Formální, přímé
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Formální, velmi přímé
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Formální, velmi přímé
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Formální, zdvořilé