anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
For my services I kindly request the following payment…
Formální, velmi zdvořilé
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Please find enclosed invoice no. … for …
Formální, zdvořilé
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
The pro forma invoice will be faxed.
Formální, přímé
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formální, přímé
Ödenecek toplam miktar ...
The total amount payable is…
Formální, přímé
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formální, velmi zdvořilé
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formální, zdvořilé
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formální, zdvořilé
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formální, zdvořilé
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formální, přímé
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Please send your payment promptly.
Formální, přímé
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
We have not yet received payment for…
Formální, velmi přímé
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formální, velmi přímé
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formální, zdvořilé