finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Formální, velmi zdvořilé
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Liitteenä lasku numero...
Formální, zdvořilé
Proformafakturan kommer att faxas.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Formální, přímé
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Formální, přímé
Det totala betalningsbeloppet är ...
Koko maksettava summa on...
Formální, přímé
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Formální, velmi zdvořilé
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Formální, zdvořilé
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Formální, zdvořilé
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Formální, zdvořilé
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Formální, přímé
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Formální, přímé
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Formální, velmi přímé
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Formální, velmi přímé
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Formální, zdvořilé