česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formální, velmi zdvořilé
Encontrará adjunta la factura número...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formální, zdvořilé
La factura pro forma será enviada por fax.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formální, přímé
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formální, přímé
El monto total a pagar es...
Celková splatná částka je...
Formální, přímé
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formální, velmi zdvořilé
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formální, zdvořilé
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formální, zdvořilé
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formální, zdvořilé
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formální, přímé
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formální, přímé
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formální, velmi přímé
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formální, velmi přímé
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formální, zdvořilé