polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formální, velmi zdvořilé
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formální, zdvořilé
Мы пришлем вам счет по факсу
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formální, přímé
Оплата сразу после доставки товара
Płatne przy odbiorze.
Formální, přímé
Общая сумма...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formální, přímé
Мы выписываем счета только в евро
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formální, velmi zdvořilé
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formální, zdvořilé
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formální, zdvořilé
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formální, zdvořilé
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formální, přímé
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formální, přímé
Мы еще не получили оплату за...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formální, velmi přímé
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formální, velmi přímé
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formální, zdvořilé