česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formální, velmi zdvořilé
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formální, zdvořilé
Мы пришлем вам счет по факсу
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formální, přímé
Оплата сразу после доставки товара
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formální, přímé
Общая сумма...
Celková splatná částka je...
Formální, přímé
Мы выписываем счета только в евро
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formální, velmi zdvořilé
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formální, zdvořilé
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formální, zdvořilé
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formální, zdvořilé
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formální, přímé
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formální, přímé
Мы еще не получили оплату за...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formální, velmi přímé
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formální, velmi přímé
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formální, zdvořilé