čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Formální, velmi zdvořilé
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
随函附上...的发票号码...
Formální, zdvořilé
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
该报价单的发票将传真给您。
Formální, přímé
A se achita imediat după primirea bunurilor.
收到货物发票之后立即付款。
Formální, přímé
Suma totală de plată este...
总支付额是...
Formální, přímé
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Formální, velmi zdvořilé
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Formální, zdvořilé
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Formální, zdvořilé
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Formální, zdvořilé
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Formální, přímé
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
请立即发送您的付款。
Formální, přímé
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
我们还没有收到...的付款
Formální, velmi přímé
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Formální, velmi přímé
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
如果您已发送付款,请忽略此信。
Formální, zdvořilé