španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formální, velmi zdvořilé
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Encontrará adjunta la factura número...
Formální, zdvořilé
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formální, přímé
Płatne przy odbiorze.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formální, přímé
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
El monto total a pagar es...
Formální, přímé
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formální, velmi zdvořilé
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formální, zdvořilé
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formální, zdvořilé
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formální, zdvořilé
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formální, přímé
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formální, přímé
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formální, velmi přímé
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formální, velmi přímé
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formální, zdvořilé