rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formální, velmi zdvořilé
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formální, zdvořilé
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formální, přímé
Płatne przy odbiorze.
Оплата сразу после доставки товара
Formální, přímé
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Общая сумма...
Formální, přímé
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Мы выписываем счета только в евро
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formální, velmi zdvořilé
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formální, zdvořilé
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formální, zdvořilé
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formální, zdvořilé
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formální, přímé
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formální, přímé
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Мы еще не получили оплату за...
Formální, velmi přímé
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formální, velmi přímé
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formální, zdvořilé