portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Formální, velmi zdvořilé
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Encontra-se anexa a fatura nº.
Formální, zdvořilé
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Formální, přímé
Płatne przy odbiorze.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Formální, přímé
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
O valor total a pagar é...
Formální, přímé
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Formální, velmi zdvořilé
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Formální, zdvořilé
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Formální, zdvořilé
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Formální, zdvořilé
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Formální, přímé
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Formální, přímé
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Formální, velmi přímé
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Formální, velmi přímé
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Formální, zdvořilé