nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formální, velmi zdvořilé
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formální, zdvořilé
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formální, přímé
Płatne przy odbiorze.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formální, přímé
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formální, přímé
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formální, velmi zdvořilé
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formální, zdvořilé
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formální, zdvořilé
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formální, zdvořilé
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formální, přímé
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formální, přímé
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formální, velmi přímé
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formální, velmi přímé
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formální, zdvořilé