portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Formální, velmi zdvořilé
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Encontra-se anexa a fatura nº.
Formální, zdvořilé
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Formální, přímé
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Formální, přímé
Het te betalen totaalbedrag is ...
O valor total a pagar é...
Formální, přímé
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Formální, velmi zdvořilé
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Formální, zdvořilé
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Formální, zdvořilé
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Formální, zdvořilé
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Formální, přímé
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Formální, přímé
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Formální, velmi přímé
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Formální, velmi přímé
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Formální, zdvořilé