česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formální, velmi zdvořilé
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formální, zdvořilé
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formální, přímé
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formální, přímé
Het te betalen totaalbedrag is ...
Celková splatná částka je...
Formální, přímé
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formální, velmi zdvořilé
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formální, zdvořilé
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formální, zdvořilé
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formální, zdvořilé
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formální, přímé
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formální, přímé
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formální, velmi přímé
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formální, velmi přímé
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formální, zdvořilé