švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formální, velmi zdvořilé
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formální, zdvořilé
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formální, přímé
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formální, přímé
Il totale dovuto è...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formální, přímé
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formální, velmi zdvořilé
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formální, zdvořilé
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formální, zdvořilé
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formální, zdvořilé
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formální, přímé
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formální, přímé
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formální, velmi přímé
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formální, velmi přímé
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formální, zdvořilé