polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formální, velmi zdvořilé
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formální, zdvořilé
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formální, přímé
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Płatne przy odbiorze.
Formální, přímé
Il totale dovuto è...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formální, přímé
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formální, velmi zdvořilé
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formální, zdvořilé
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formální, zdvořilé
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formální, zdvořilé
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formální, přímé
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formální, přímé
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formální, velmi přímé
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formální, velmi přímé
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formální, zdvořilé