polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formální, velmi zdvořilé
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formální, zdvořilé
La proforma fakturo estos faksato.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formální, přímé
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Płatne przy odbiorze.
Formální, přímé
La tuta pagebla kvanto estas...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formální, přímé
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formální, velmi zdvořilé
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formální, zdvořilé
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formální, zdvořilé
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formální, zdvořilé
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formální, přímé
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formální, přímé
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formální, velmi přímé
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formální, velmi přímé
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formální, zdvořilé