česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formální, velmi zdvořilé
Vi trovos la fakturon no. ... por...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formální, zdvořilé
La proforma fakturo estos faksato.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formální, přímé
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formální, přímé
La tuta pagebla kvanto estas...
Celková splatná částka je...
Formální, přímé
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formální, velmi zdvořilé
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formální, zdvořilé
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formální, zdvořilé
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formální, zdvořilé
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formální, přímé
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formální, přímé
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formální, velmi přímé
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formální, velmi přímé
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formální, zdvořilé