česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formální, velmi zdvořilé
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formální, zdvořilé
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formální, přímé
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formální, přímé
Det totale beløb der skal betales er...
Celková splatná částka je...
Formální, přímé
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formální, velmi zdvořilé
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formální, zdvořilé
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formální, zdvořilé
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formální, zdvořilé
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formální, přímé
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formální, přímé
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formální, velmi přímé
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formální, velmi přímé
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formální, zdvořilé