švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formální, velmi zdvořilé
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formální, zdvořilé
Proforma faktura bude poslána faxem.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formální, přímé
Splatné ihned po obdržení zboží.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formální, přímé
Celková splatná částka je...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formální, přímé
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formální, velmi zdvořilé
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formální, zdvořilé
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formální, zdvořilé
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formální, zdvořilé
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formální, přímé
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formální, přímé
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formální, velmi přímé
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formální, velmi přímé
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formální, zdvořilé