španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formální, velmi zdvořilé
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Encontrará adjunta la factura número...
Formální, zdvořilé
Proforma faktura bude poslána faxem.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formální, přímé
Splatné ihned po obdržení zboží.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formální, přímé
Celková splatná částka je...
El monto total a pagar es...
Formální, přímé
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formální, velmi zdvořilé
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formální, zdvořilé
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formální, zdvořilé
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formální, zdvořilé
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formální, přímé
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formální, přímé
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formální, velmi přímé
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formální, velmi přímé
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formální, zdvořilé