rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formální, velmi zdvořilé
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formální, zdvořilé
Proforma faktura bude poslána faxem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formální, přímé
Splatné ihned po obdržení zboží.
Оплата сразу после доставки товара
Formální, přímé
Celková splatná částka je...
Общая сумма...
Formální, přímé
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Мы выписываем счета только в евро
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formální, velmi zdvořilé
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formální, zdvořilé
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formální, zdvořilé
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formální, zdvořilé
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formální, přímé
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formální, přímé
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Мы еще не получили оплату за...
Formální, velmi přímé
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formální, velmi přímé
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formální, zdvořilé