rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Formální, velmi zdvořilé
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Formální, zdvořilé
Proforma faktura bude poslána faxem.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Formální, přímé
Splatné ihned po obdržení zboží.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Formální, přímé
Celková splatná částka je...
Suma totală de plată este...
Formální, přímé
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Formální, velmi zdvořilé
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Formální, zdvořilé
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Formální, zdvořilé
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Formální, zdvořilé
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Formální, přímé
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Formální, přímé
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Formální, velmi přímé
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Formální, velmi přímé
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Formální, zdvořilé