polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formální, velmi zdvořilé
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formální, zdvořilé
Proforma faktura bude poslána faxem.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formální, přímé
Splatné ihned po obdržení zboží.
Płatne przy odbiorze.
Formální, přímé
Celková splatná částka je...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formální, přímé
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formální, velmi zdvořilé
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formální, zdvořilé
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formální, zdvořilé
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formální, zdvořilé
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formální, přímé
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formální, přímé
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formální, velmi přímé
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formální, velmi přímé
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formální, zdvořilé