nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formální, velmi zdvořilé
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formální, zdvořilé
Proforma faktura bude poslána faxem.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formální, přímé
Splatné ihned po obdržení zboží.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formální, přímé
Celková splatná částka je...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formální, přímé
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formální, velmi zdvořilé
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formální, zdvořilé
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formální, zdvořilé
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formální, zdvořilé
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formální, přímé
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formální, přímé
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formální, velmi přímé
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formální, velmi přímé
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formální, zdvořilé