finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Formální, velmi zdvořilé
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Liitteenä lasku numero...
Formální, zdvořilé
Proforma faktura bude poslána faxem.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Formální, přímé
Splatné ihned po obdržení zboží.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Formální, přímé
Celková splatná částka je...
Koko maksettava summa on...
Formální, přímé
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Formální, velmi zdvořilé
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Formální, zdvořilé
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Formální, zdvořilé
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Formální, zdvořilé
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Formální, přímé
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Formální, přímé
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Formální, velmi přímé
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Formální, velmi přímé
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Formální, zdvořilé