švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

For my services I kindly request the following payment…
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formální, velmi zdvořilé
Please find enclosed invoice no. … for …
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formální, zdvořilé
The pro forma invoice will be faxed.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formální, přímé
Payable immediately after the receipt of the goods.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formální, přímé
The total amount payable is…
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formální, přímé
It is our company policy to invoice only in Euros.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

May we remind you that your payment for...is overdue.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formální, velmi zdvořilé
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formální, zdvořilé
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formální, zdvořilé
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formální, zdvořilé
Our records show that the invoice still has not been paid.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formální, přímé
Please send your payment promptly.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formální, přímé
We have not yet received payment for…
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formální, velmi přímé
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formální, velmi přímé
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formální, zdvořilé