rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

For my services I kindly request the following payment…
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Formální, velmi zdvořilé
Please find enclosed invoice no. … for …
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Formální, zdvořilé
The pro forma invoice will be faxed.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Formální, přímé
Payable immediately after the receipt of the goods.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Formální, přímé
The total amount payable is…
Suma totală de plată este...
Formální, přímé
It is our company policy to invoice only in Euros.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

May we remind you that your payment for...is overdue.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Formální, velmi zdvořilé
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Formální, zdvořilé
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Formální, zdvořilé
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Formální, zdvořilé
Our records show that the invoice still has not been paid.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Formální, přímé
Please send your payment promptly.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Formální, přímé
We have not yet received payment for…
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Formální, velmi přímé
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Formální, velmi přímé
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Formální, zdvořilé