finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

For my services I kindly request the following payment…
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Formální, velmi zdvořilé
Please find enclosed invoice no. … for …
Liitteenä lasku numero...
Formální, zdvořilé
The pro forma invoice will be faxed.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Formální, přímé
Payable immediately after the receipt of the goods.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Formální, přímé
The total amount payable is…
Koko maksettava summa on...
Formální, přímé
It is our company policy to invoice only in Euros.
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

May we remind you that your payment for...is overdue.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Formální, velmi zdvořilé
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Formální, zdvořilé
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Formální, zdvořilé
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Formální, zdvořilé
Our records show that the invoice still has not been paid.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Formální, přímé
Please send your payment promptly.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Formální, přímé
We have not yet received payment for…
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Formální, velmi přímé
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Formální, velmi přímé
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Formální, zdvořilé