italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Thưa ông,
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Thưa bà,
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Thưa ông/bà,
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Thưa các ông bà,
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Thưa ông/bà,
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gửi ông A,
Gentile Mario,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formální, jménem celé společnosti
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formální, jménem celé společnosti
Liên quan tới việc/vấn đề...
In riferimento a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Về việc/vấn đề...
Per quanto concerne...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Tôi viết thư này để nói về...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Tôi xin thay mặt... viết thư này
La contatto per conto di...
Formální při psaní pro někoho jiného
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Liệu ông/bà có phiền...
Le dispiacerebbe...
Formální žádost, předběžná
Không biết ông/bà có vui lòng...
La contatto per sapere se può...
Formální žádost, předběžná
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Le sarei veramente grata/o se...
Formální žádost, předběžná
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Le sarei riconoscente se volesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Potrebbe inviarmi...
Formální žádost, zdvořilá
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formální žádost, zdvořilá
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Mi trovo a chiederLe di...
Formální žádost, zdvořilá
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Potrebbe raccomadarmi...
Formální žádost, přímá
Ông/bà vui lòng gửi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formální žádost, přímá
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
La invitiamo caldamente a...
Formální žádost, velice přímá
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Le saremmo grati se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formální konkrétní žádost, přímá
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formální dotaz, přímý
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formální dotaz, přímý
Chúng tôi dự định...
È nostra intenzione...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Dopo attenta considerazione...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
File được đính kèm trong email này có định dạng...
L'allegato è in formato... .
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formální, zdvořilé
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formální, velmi zdvořilý
Xin chân thành cảm ơn...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formální, velmi zdvořilý
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formální, velmi zdvořilý
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formální, zdvořilý
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formální, zdvořilý
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formální, zdvořilý
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formální, zdvořilý
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formální, přímý
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formální, přímý
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formální, přímý
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formální, velmi přímý
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Spero di sentirLa presto.
Méně formální, zdvořilý
Kính thư,
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
Kính thư,
Cordiali saluti
Formální, velmi používané, příjemce známý
Trân trọng,
Cordialmente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Thân ái,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Thân ái,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují