čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
İlgili makama,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sayın Arzu Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sayın Fulya Hanım,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Sayın Ahmet Türkal,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Sevgili Can,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
... konuda size yazıyoruz.
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
...'e istinaden
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
... adına size yazıyorum.
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Çok minnettar kalırdım eğer ...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
...'ı tavsiye eder miydiniz?
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Acilen ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Niyetimiz şu ki ...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Üzgünüz ancak ...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Ekler ... formatındadır.
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Size şimdiden teşekkür ederek ...
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Daha bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Saygılarımla,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Saygılarımızla,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Saygılarımla,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
En iyi / kibar dileklerimle,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saygılar,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují