portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
เรียน ท่านผู้ชาย
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
เรียน ท่านผู้หญิง
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
ถึงท่านทั้งหลาย
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
เรียน จอห์น
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Nós escrevemos a respeito de...
Formální, jménem celé společnosti
เราเขียนติดต่อกับ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formální, jménem celé společnosti
เนื่องมาจาก...
A respeito de..
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
เขียนอ้างอิงถึง...
Com referência a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formální žádost, předběžná
คุณจะช่วยกรุณา...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formální žádost, předběžná
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formální žádost, předběžná
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, zdvořilá
เราสนใจที่จะรับ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formální žádost, zdvořilá
ฉันต้องถามคุณว่า...
Devo perguntar-lhe se...
Formální žádost, zdvořilá
คุณช่วยแนะนำ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formální žádost, přímá
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, přímá
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formální žádost, velice přímá
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Qual a lista atual de preços de...
Formální konkrétní žádost, přímá
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formální dotaz, přímý
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formální dotaz, přímý
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
É a nossa intenção...
Formální prohlášení o záměru, přímé
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Lamentamos informar que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
O anexo está no formato...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formální, zdvořilé
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formální, velmi zdvořilý
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formální, velmi zdvořilý
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formální, velmi zdvořilý
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formální, zdvořilý
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formální, zdvořilý
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formální, přímý
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Caso precise de maiores informações...
Formální, přímý
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Nós prezamos o seu negócio.
Formální, přímý
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formální, velmi přímý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Espero ter notícias suas em breve.
Méně formální, zdvořilý
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
ด้วยความจริงใจ
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Com elevada estima,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
ด้วยความเคารพ
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
ด้วยความเคารพ
Abraços,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují