německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
เรียน ท่านผู้ชาย
Sehr geehrter Herr,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
เรียน ท่านผู้หญิง
Sehr geehrte Frau,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
ถึงท่านทั้งหลาย
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
เรียน จอห์น
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
เราเขียนติดต่อกับ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
เนื่องมาจาก...
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
เขียนอ้างอิงถึง...
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
คุณจะช่วยกรุณา...
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
เราสนใจที่จะรับ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
คุณช่วยแนะนำ...
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Sie werden dringlichst gebeten...
Formální žádost, velice přímá
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formální, zdvořilé
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
ด้วยความจริงใจ
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
ด้วยความเคารพ
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
ด้วยความเคารพ
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují