japonsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

เรียน ท่านประธานาธิบดี
拝啓
・・・・様
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
เรียน ท่านผู้ชาย
拝啓
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
เรียน ท่านผู้หญิง
拝啓 
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
拝啓
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
ถึงท่านทั้งหลาย
拝啓 
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
関係者各位
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce muž, jméno známé
เรียน คุณนายสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
佐藤太郎様
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
เรียน จอห์น
佐藤太郎様
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
・・・・についてお知らせいたします。
Formální, jménem celé společnosti
เราเขียนติดต่อกับ...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Formální, jménem celé společnosti
เนื่องมาจาก...
・・・にさらに付け加えますと、
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
เขียนอ้างอิงถึง...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
・・・についてお伺いします。
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
・・・に代わって連絡しております。
Formální při psaní pro někoho jiného
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
・・・・していただけないでしょうか。
Formální žádost, předběžná
คุณจะช่วยกรุณา...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formální žádost, předběžná
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Formální žádost, předběžná
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formální žádost, velmi zdvořilá
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
・・・・していただければ幸いです。
Formální žádost, velmi zdvořilá
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
・・・・を送っていただけますか。
Formální žádost, zdvořilá
เราสนใจที่จะรับ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formální žádost, zdvořilá
ฉันต้องถามคุณว่า...
・・・・は可能でしょうか?
Formální žádost, zdvořilá
คุณช่วยแนะนำ...
・・・・を紹介してください。
Formální žádost, přímá
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
・・・・をお送りください。
Formální žádost, přímá
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
至急・・・・してください。
Formální žádost, velice přímá
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formální konkrétní žádost, přímá
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formální dotaz, přímý
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formální dotaz, přímý
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
・・・・することを目的としております。
Formální prohlášení o záměru, přímé
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Formální, zdvořilé
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formální, velmi zdvořilý
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formální, velmi zdvořilý
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formální, velmi zdvořilý
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formální, zdvořilý
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formální, zdvořilý
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
お力添えいただきありがとうございます。
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Formální, přímý
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formální, přímý
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
誠にありがとうございました。
Formální, přímý
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Formální, velmi přímý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
お返事を楽しみに待っています。
Méně formální, zdvořilý
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
敬具
Formální, jméno příjemce neznámé
ด้วยความจริงใจ
敬具
Formální, velmi používané, příjemce známý
ด้วยความเคารพอย่างสูง
敬白
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
ด้วยความเคารพ
敬具
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
ด้วยความเคารพ
よろしくお願い致します。
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují