česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
เรียน ท่านผู้ชาย
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
เรียน ท่านผู้หญิง
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
ถึงท่านทั้งหลาย
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
เรียน จอห์น
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
เราเขียนติดต่อกับ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
เนื่องมาจาก...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
เขียนอ้างอิงถึง...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
คุณจะช่วยกรุณา...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
เราสนใจที่จะรับ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
ฉันต้องถามคุณว่า...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
คุณช่วยแนะนำ...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Naším záměrem je, aby ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Příloha je ve formátu...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formální, zdvořilé
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
ด้วยความจริงใจ
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
ด้วยความเคารพอย่างสูง
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
ด้วยความเคารพ
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
ด้วยความเคารพ
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují