anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
เรียน ท่านผู้ชาย
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
เรียน ท่านผู้หญิง
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
ถึงท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
เรียน จอห์น
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
เราเขียนติดต่อกับ...
We are writing in connection with ...
Formální, jménem celé společnosti
เนื่องมาจาก...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
เขียนอ้างอิงถึง...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
คุณจะช่วยกรุณา...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
เราสนใจที่จะรับ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
ฉันต้องถามคุณว่า...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
คุณช่วยแนะนำ...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
The attachment is in...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formální, zdvořilé
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For further information please consult our website at…
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
If you require more information ...
Formální, přímý
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
We appreciate your business.
Formální, přímý
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
ด้วยความจริงใจ
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
ด้วยความเคารพ
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
ด้วยความเคารพ
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují