thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Bäste herr ordförande,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Bäste herrn,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr/fru,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Bäste John,
เรียน จอห์น
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver till dig angående ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i samband med ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Vidare till ...
เนื่องมาจาก...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Med hänvisning till ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jag skriver för att fråga om ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vi är tacksamma om du ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formální žádost, předběžná
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formální žádost, předběžná
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formální žádost, předběžná
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Kunde du skicka mig ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, zdvořilá
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
เราสนใจที่จะรับ...
Formální žádost, zdvořilá
Jag måste fråga dig om ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formální žádost, zdvořilá
Skulle du kunna rekommendera ...
คุณช่วยแนะนำ...
Formální žádost, přímá
Skulle du kunna skicka mig ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, přímá
Vi ber dig omgående att ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formální žádost, velice přímá
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Vad är ert nuvarande listpris för ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formální dotaz, přímý
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formální dotaz, přímý
Vi har för avsikt att ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi beklagar att behöva meddela att ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Den bifogade filen är i formatet ... .
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formální, zdvořilé
För mer information, se vår hemsida ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formální, velmi zdvořilý
Tack på förhand...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formální, velmi zdvořilý
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formální, velmi zdvořilý
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formální, zdvořilý
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formální, zdvořilý
Tack för hjälpen med detta ärende.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formální, přímý
Om du behöver mer information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formální, přímý
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formální, přímý
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formální, velmi přímý
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Méně formální, zdvořilý
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
ด้วยความจริงใจ
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují