rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Bäste herr ordförande,
Уважаемый г-н президент
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr/fru,
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Bäste John,
Дорогой Иван!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver till dig angående ...
Пишем вам по поводу...
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formální, jménem celé společnosti
Vidare till ...
Ввиду...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formální při psaní pro někoho jiného
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vi är tacksamma om du ...
Вы не против, если...
Formální žádost, předběžná
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Formální žádost, předběžná
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Formální žádost, předběžná
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Kunde du skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formální žádost, zdvořilá
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Formální žádost, zdvořilá
Jag måste fråga dig om ...
Вынужден (с)просить вас...
Formální žádost, zdvořilá
Skulle du kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formální žádost, přímá
Skulle du kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Formální žádost, přímá
Vi ber dig omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Formální žádost, velice přímá
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formální dotaz, přímý
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formální dotaz, přímý
Vi har för avsikt att ...
Нашим намерением является...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Den bifogade filen är i formatet ... .
Прикрепленный файл в формате...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formální, zdvořilé
För mer information, se vår hemsida ...
Больше информации см. на сайте...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formální, velmi zdvořilý
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formální, velmi zdvořilý
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formální, velmi zdvořilý
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, velmi zdvořilý
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formální, velmi zdvořilý
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formální, zdvořilý
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formální, zdvořilý
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formální, přímý
Om du behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formální, přímý
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Мы ценим ваш вклад
Formální, přímý
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formální, velmi přímý
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Méně formální, zdvořilý
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Hälsningar,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují