nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Bäste herr ordförande,
Geachte heer President
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Bäste herrn,
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr/fru,
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Bäste John,
Beste Jan
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver till dig angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formální, jménem celé společnosti
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vi är tacksamma om du ...
Zou u het erg vinden om ...
Formální žádost, předběžná
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formální žádost, předběžná
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formální žádost, předběžná
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Kunde du skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formální žádost, zdvořilá
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formální žádost, zdvořilá
Jag måste fråga dig om ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formální žádost, zdvořilá
Skulle du kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formální žádost, přímá
Skulle du kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formální žádost, přímá
Vi ber dig omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Formální žádost, velice přímá
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formální dotaz, přímý
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formální dotaz, přímý
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Den bifogade filen är i formatet ... .
De bijlage is in ... formaat.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formální, zdvořilé
För mer information, se vår hemsida ...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formální, velmi zdvořilý
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formální, velmi zdvořilý
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Formální, velmi zdvořilý
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formální, velmi zdvořilý
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formální, velmi zdvořilý
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formální, zdvořilý
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formální, zdvořilý
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formální, přímý
Om du behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formální, přímý
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Wij waarderen u als klant.
Formální, přímý
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formální, velmi přímý
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Ik hoor graag van u.
Méně formální, zdvořilý
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Hälsningar,
Groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují