francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Bäste herr ordförande,
Monsieur le Président,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Bäste herrn,
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr/fru,
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Madame, Monsieur
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Bäste John,
Cher Benjamin,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver till dig angående ...
Nous vous écrivons concernant...
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i samband med ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formální, jménem celé společnosti
Vidare till ...
Suite à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Med hänvisning till ...
En référence à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jag skriver för att fråga om ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Je vous écris de la part de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vi är tacksamma om du ...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formální žádost, předběžná
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formální žádost, předběžná
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, předběžná
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Kunde du skicka mig ...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formální žádost, zdvořilá
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formální žádost, zdvořilá
Jag måste fråga dig om ...
Je me permets de vous demander si...
Formální žádost, zdvořilá
Skulle du kunna rekommendera ...
Pourriez-vous recommander...
Formální žádost, přímá
Skulle du kunna skicka mig ...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formální žádost, přímá
Vi ber dig omgående att ...
Nous vous prions de...
Formální žádost, velice přímá
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formální dotaz, přímý
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formální dotaz, přímý
Vi har för avsikt att ...
Notre intention est de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Nous regrettons de vous informer que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Den bifogade filen är i formatet ... .
Le fichier joint est au format...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formální, zdvořilé
För mer information, se vår hemsida ...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formální, velmi zdvořilý
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formální, velmi zdvořilý
Tack på förhand...
En vous remerciant par avance...
Formální, velmi zdvořilý
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formální, velmi zdvořilý
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formální, zdvořilý
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formální, zdvořilý
Tack för hjälpen med detta ärende.
Merci pour votre aide.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formální, přímý
Om du behöver mer information ...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formální, přímý
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Merci de votre confiance.
Formální, přímý
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formální, velmi přímý
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Dans l'attente de votre réponse.
Méně formální, zdvořilý
Med vänlig hälsning,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med vänlig hälsning,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Vänliga hälsningar,
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Hälsningar,
Cordialement,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují