dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Bäste herr ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr/fru,
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det måtte vedkomme,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Bäste John,
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver till dig angående ...
Vi skriver til dig angående...
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i anledning af...
Formální, jménem celé společnosti
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vi är tacksamma om du ...
Ville du have noget imod hvis...
Formální žádost, předběžná
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Vil du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formální žádost, předběžná
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Kunde du skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
Jag måste fråga dig om ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
Skulle du kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
Skulle du kunna skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, přímá
Vi ber dig omgående att ...
Du anmodes til snarest at...
Formální žádost, velice přímá
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formální dotaz, přímý
Vi har för avsikt att ...
Det er vores intention at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi må desværre meddele dig at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Den bifogade filen är i formatet ... .
Bilaget er i...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formální, zdvořilé
För mer information, se vår hemsida ...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formální, velmi zdvořilý
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formální, zdvořilý
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formální, zdvořilý
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
Om du behöver mer information ...
Hvis du behøver mere information...
Formální, přímý
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Vi sætter pris på din forretning.
Formální, přímý
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují