thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Distinguido Sr. Presidente:
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Distinguido Señor:
เรียน ท่านผู้ชาย
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
เรียน ท่านผู้หญิง
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Señores:
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
ถึงท่านทั้งหลาย
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciado Sra. Pérez:
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Querido Juan:
เรียน จอห์น
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nos dirigimos a usted en referencia a...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Le escribimos en referencia a...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Con relación a...
เนื่องมาจาก...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En referencia a...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escribo para pedir información sobre...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Le escribo en nombre de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

¿Sería posible...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formální žádost, předběžná
¿Tendría la amabilidad de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formální žádost, předběžná
Me complacería mucho si...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formální žádost, předběžná
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le agradecería enormemente si pudiera...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
¿Podría enviarme...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, zdvořilá
Estamos interesados en obtener/recibir...
เราสนใจที่จะรับ...
Formální žádost, zdvořilá
Me atrevo a preguntarle si...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formální žádost, zdvořilá
¿Podría recomendarme...
คุณช่วยแนะนำ...
Formální žádost, přímá
¿Podría enviarme...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, přímá
Se le insta urgentemente a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formální žádost, velice přímá
Estaríamos muy agradecidos si...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
¿Cuál es la lista actual de precios de...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formální konkrétní žádost, přímá
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formální dotaz, přímý
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formální dotaz, přímý
Es nuestra intención...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informarle que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
El archivo adjunto está en formato...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formální, zdvořilé
Para mayor información consulte nuestra página web:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecemos de antemano...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formální, velmi zdvořilý
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formální, velmi zdvořilý
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formální, zdvořilý
Si requiere más información no dude en contactarme.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de trabajar juntos.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formální, zdvořilý
Gracias por su ayuda en este asunto.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de discutir esto con usted.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formální, přímý
Si requiere más información...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formální, přímý
Apreciamos hacer negocios con usted.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formální, přímý
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formální, velmi přímý
Espero tener noticias de usted pronto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Méně formální, zdvořilý
Se despide cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
ด้วยความจริงใจ
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saludos,
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saludos,
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují