korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Distinguido Sr. Presidente:
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Distinguido Señor:
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Señores:
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
친애하는 여러분께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
관계자분(들)께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
친애하는 최철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciado Sra. Pérez:
친애하는 김민정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
친애하는 김선영님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
친애하는 최유라님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
친애하는 홍두깨씨,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Querido Juan:
친애하는 미영씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nos dirigimos a usted en referencia a...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Le escribimos en referencia a...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formální, jménem celé společnosti
Con relación a...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En referencia a...
...에 대해서 언급하자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escribo para pedir información sobre...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Le escribo en nombre de...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

¿Sería posible...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formální žádost, předběžná
¿Tendría la amabilidad de...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Me complacería mucho si...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le agradecería enormemente si pudiera...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
¿Podría enviarme...
...를 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Estamos interesados en obtener/recibir...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Me atrevo a preguntarle si...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
¿Podría recomendarme...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
¿Podría enviarme...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Se le insta urgentemente a...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formální žádost, velice přímá
Estaríamos muy agradecidos si...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
¿Cuál es la lista actual de precios de...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
Es nuestra intención...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informarle que...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
El archivo adjunto está en formato...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formální, zdvořilé
Para mayor información consulte nuestra página web:
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecemos de antemano...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formální, velmi zdvořilý
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formální, zdvořilý
Si requiere más información no dude en contactarme.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de trabajar juntos.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formální, zdvořilý
Gracias por su ayuda en este asunto.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de discutir esto con usted.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formální, přímý
Si requiere más información...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formální, přímý
Apreciamos hacer negocios con usted.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formální, velmi přímý
Espero tener noticias de usted pronto.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Méně formální, zdvořilý
Se despide cordialmente,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saludos,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saludos,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují