česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Distinguido Sr. Presidente:
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Distinguido Señor:
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Señores:
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciado Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Querido Juan:
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Le escribimos en referencia a...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
Con relación a...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En referencia a...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escribo para pedir información sobre...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Le escribo en nombre de...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

¿Sería posible...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
¿Tendría la amabilidad de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Me complacería mucho si...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le agradecería enormemente si pudiera...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
¿Podría enviarme...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Estamos interesados en obtener/recibir...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Me atrevo a preguntarle si...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
¿Podría recomendarme...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
¿Podría enviarme...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
Se le insta urgentemente a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Estaríamos muy agradecidos si...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
Es nuestra intención...
Naším záměrem je, aby ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informarle que...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
El archivo adjunto está en formato...
Příloha je ve formátu...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formální, zdvořilé
Para mayor información consulte nuestra página web:
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecemos de antemano...
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
Si requiere más información no dude en contactarme.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de trabajar juntos.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Gracias por su ayuda en este asunto.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Si requiere más información...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Espero tener noticias de usted pronto.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
Se despide cordialmente,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saludos,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saludos,
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují