thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Уважаемый г-н президент
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Уважаемый г-н ...
เรียน ท่านผู้ชาย
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
เรียน ท่านผู้หญิง
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
ถึงท่านทั้งหลาย
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Дорогой Иван!
เรียน จอห์น
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Пишем вам по поводу...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Мы пишем в связи с ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formální, jménem celé společnosti
Ввиду...
เนื่องมาจาก...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
В отношении...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Не могли бы вы предоставить информацию о...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Я пишу от лица..., чтобы...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ваша компания была рекомендована...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Вы не против, если...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formální žádost, předběžná
Будьте любезны...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formální žádost, předběžná
Буду очень благодарен, если...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formální žádost, předběžná
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formální žádost, velmi zdvořilá
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Не могли бы вы прислать мне...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, zdvořilá
Мы заинтересованы в получении...
เราสนใจที่จะรับ...
Formální žádost, zdvořilá
Вынужден (с)просить вас...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formální žádost, zdvořilá
Не могли бы вы посоветовать...
คุณช่วยแนะนำ...
Formální žádost, přímá
Пришлите пожалуйста...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formální žádost, přímá
Вам необходимо срочно...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formální žádost, velice přímá
Мы были бы признательны, если..
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Каков ваш актуальный прейскурант на...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formální konkrétní žádost, přímá
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formální dotaz, přímý
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formální dotaz, přímý
Нашим намерением является...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Прикрепленный файл в формате...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formální, zdvořilé
Больше информации см. на сайте...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formální, velmi zdvořilý
Заранее спасибо...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formální, velmi zdvořilý
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formální, velmi zdvořilý
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formální, velmi zdvořilý
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formální, zdvořilý
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formální, zdvořilý
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formální, zdvořilý
Спасибо за помощь в этом деле.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formální, zdvořilý
Я хотел бы обсудить это с вами
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formální, přímý
Если вам необходимо больше информации...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formální, přímý
Мы ценим ваш вклад
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formální, přímý
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formální, velmi přímý
Надеюсь на скорый ответ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Méně formální, zdvořilý
С уважением...
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением...
ด้วยความจริงใจ
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují