švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Bästa herr/fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Дорогой Иван!
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till dig angående ...
Formální, jménem celé společnosti
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
Ввиду...
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Вы не против, если...
Vi är tacksamma om du ...
Formální žádost, předběžná
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde du skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga dig om ...
Formální žádost, zdvořilá
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
Пришлите пожалуйста...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
Вам необходимо срочно...
Vi ber dig omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
Нашим намерением является...
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Прикрепленный файл в формате...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formální, zdvořilé
Больше информации см. на сайте...
För mer information, se vår hemsida ...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, zdvořilý
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formální, zdvořilý
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
Если вам необходимо больше информации...
Om du behöver mer information ...
Formální, přímý
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formální, přímý
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Méně formální, zdvořilý
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
С уважением...
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují