řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Уважаемый г-н президент
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Уважаемый г-н ...
Αγαπητέ κύριε,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
Αγαπητή κυρία,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Дорогой Иван!
Αγαπητέ Ιωάννη,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Пишем вам по поводу...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formální, jménem celé společnosti
Мы пишем в связи с ...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formální, jménem celé společnosti
Ввиду...
Σχετικά με...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
В отношении...
Αναφορικά με,...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Я пишу от лица..., чтобы...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ваша компания была рекомендована...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Вы не против, если...
Θα ήταν δυνατόν...
Formální žádost, předběžná
Будьте любезны...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formální žádost, předběžná
Буду очень благодарен, если...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formální žádost, předběžná
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Не могли бы вы прислать мне...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formální žádost, zdvořilá
Мы заинтересованы в получении...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formální žádost, zdvořilá
Вынужден (с)просить вас...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formální žádost, zdvořilá
Не могли бы вы посоветовать...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formální žádost, přímá
Пришлите пожалуйста...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formální žádost, přímá
Вам необходимо срочно...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formální žádost, velice přímá
Мы были бы признательны, если..
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formální konkrétní žádost, přímá
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formální dotaz, přímý
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formální dotaz, přímý
Нашим намерением является...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Прикрепленный файл в формате...
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Formální, zdvořilé
Больше информации см. на сайте...
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formální, velmi zdvořilý
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formální, velmi zdvořilý
Заранее спасибо...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formální, velmi zdvořilý
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formální, velmi zdvořilý
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formální, velmi zdvořilý
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formální, zdvořilý
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formální, zdvořilý
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formální, zdvořilý
Спасибо за помощь в этом деле.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formální, zdvořilý
Я хотел бы обсудить это с вами
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formální, přímý
Если вам необходимо больше информации...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formální, přímý
Мы ценим ваш вклад
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formální, přímý
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formální, velmi přímý
Надеюсь на скорый ответ
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Méně formální, zdvořilý
С уважением...
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением...
Μετά τιμής,
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
С уважением...
χαιρετισμούς,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
С уважением...
θερμούς χαιρετισμούς
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují