čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Уважаемый г-н президент
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Уважаемый г-н ...
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Дорогой Иван!
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Пишем вам по поводу...
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Мы пишем в связи с ...
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
Ввиду...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
В отношении...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Не могли бы вы предоставить информацию о...
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Я пишу от лица..., чтобы...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Ваша компания была рекомендована...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Вы не против, если...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Будьте любезны...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Буду очень благодарен, если...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Не могли бы вы прислать мне...
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
Мы заинтересованы в получении...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Вынужден (с)просить вас...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Не могли бы вы посоветовать...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Пришлите пожалуйста...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Вам необходимо срочно...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Мы были бы признательны, если..
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Каков ваш актуальный прейскурант на...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Нашим намерением является...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Прикрепленный файл в формате...
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
Больше информации см. на сайте...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Заранее спасибо...
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Спасибо за помощь в этом деле.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Я хотел бы обсудить это с вами
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Если вам необходимо больше информации...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Мы ценим ваш вклад
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Надеюсь на скорый ответ
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
С уважением...
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением...
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
С уважением...
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
С уважением...
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují