česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Уважаемый г-н президент
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Дорогой Иван!
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Пишем вам по поводу...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Мы пишем в связи с ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
Ввиду...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
В отношении...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Я пишу от лица..., чтобы...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ваша компания была рекомендована...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Вы не против, если...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Будьте любезны...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Буду очень благодарен, если...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Не могли бы вы прислать мне...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Мы заинтересованы в получении...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Вынужден (с)просить вас...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
Не могли бы вы посоветовать...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
Пришлите пожалуйста...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
Вам необходимо срочно...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Мы были бы признательны, если..
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
Нашим намерением является...
Naším záměrem je, aby ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Прикрепленный файл в формате...
Příloha je ve formátu...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formální, zdvořilé
Больше информации см. на сайте...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Заранее спасибо...
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Спасибо за помощь в этом деле.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Я хотел бы обсудить это с вами
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Если вам необходимо больше информации...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Мы ценим ваш вклад
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Надеюсь на скорый ответ
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
С уважением...
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
С уважением...
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují