anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Уважаемый г-н президент
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Дорогой Иван!
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Пишем вам по поводу...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
Мы пишем в связи с ...
We are writing in connection with ...
Formální, jménem celé společnosti
Ввиду...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
В отношении...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Не могли бы вы предоставить информацию о...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Я пишу от лица..., чтобы...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
Ваша компания была рекомендована...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Вы не против, если...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
Будьте любезны...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
Буду очень благодарен, если...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Не могли бы вы прислать мне...
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Мы заинтересованы в получении...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Вынужден (с)просить вас...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
Не могли бы вы посоветовать...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
Пришлите пожалуйста...
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
Вам необходимо срочно...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
Мы были бы признательны, если..
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Каков ваш актуальный прейскурант на...
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
Нашим намерением является...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Прикрепленный файл в формате...
The attachment is in...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formální, zdvořilé
Больше информации см. на сайте...
For further information please consult our website at…
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
Заранее спасибо...
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
Спасибо за помощь в этом деле.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Я хотел бы обсудить это с вами
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
Если вам необходимо больше информации...
If you require more information ...
Formální, přímý
Мы ценим ваш вклад
We appreciate your business.
Formální, přímý
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Надеюсь на скорый ответ
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
С уважением...
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением...
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
С уважением...
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
С уважением...
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují