čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Stimate Domnul/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
În atenţia cui este interesat,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Stimată Domnişoară Ionescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dragă Andreea Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vă scriem cu privire la...
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Vă scriem în legătură cu...
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
În legătură cu...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Vă scriu în numele...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

V-ar deranja dacă...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Aţi fi atât de amabil încât să...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
V-aş fi profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Aş dori să ştiu dacă...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
V-am rămâne recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Ataşamentul este în formatul...
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Cu stimă,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cu respect,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Toate cele bune,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Cu bine,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují